Program Czyste Powietrze

Co może być objęte dofinansowaniem?

Program Czyste powietrze możesz przeznaczyć na zakup pompy ciepła wraz z fotowoltaiką.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoba fizyczna, która:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego
   lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
  • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
   – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

   lub

  • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

   1564 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
   2189 zł – jeżeli mieszkasz sam
   Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie
   może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
   – wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

   lub

  • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie
   utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na
   osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

   900 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
   1260 zł – jeżeli mieszkasz sam
   lub
  • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany
   Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – twój przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
   – wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania

Co musisz przygotować?

 • Dane do logowania do profilu zaufanego.
 • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania.(Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.)
 • W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu.
 • W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

 

Źródło: www.gov.pl

powietrze

Naszym klientom oferujemy pomoc w skorzystaniu z programu!

Skompletuj samodzielnie swój system fotowoltaiczny

Rozpocznij

Procedura odbioru osobistego

Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL poprzez kuriera. Akceptowany jest również odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Kąpielowa 10, 30-434 Kraków lub ul. Kopernika 9A, 32-050 Skawina w godzinach 8:00-16:30.

Zgłoszenie uszkodzonej przesyłki